(044) 222 93 32, (097) 714 92 92 office@partners.kiev.ua

Останнім часом біля державних установ на табличках починають з’являтися символи виконані  рельєфно-крапковим тактильним шрифтом (шрифтом Брайля). Даний шрифт призначений для читання та написання людьми, які не бачать або погано бачать. Винайшов його француз Луїс Брайль. В основу покладено комбінацію із шести крапок.

Цікаво, що вже у 1987 році в Італії карбувалися монети з даним шрифтом.

Проте, виникають питання: Чи можуть люди з вадами зору подавати документи до судів України з використанням шрифту Брайля? Чи не порушують їх права у поданні документів?

Відповіді на дані питання є: подавати документи можна, а права порушують.

Починає вже з’являтися перша практика судів. Згідно із спеціальним законодавством України, яке визначає правовий статус та гарантії інвалідів: «особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».

ООН дбає про захист інвалідів, а тому прийняла Конвенцію про права інвалідів, яка  ратифікована Верховною Радою України у 2009 році. Даним документом передбачено, що держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя. Щоб сприяти забезпеченню особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя.

Положеннями Інструкції з діловодства (яка визначає загальні правила документообігу у суді) передбачено, що уся кореспонденція, що надходить до суду, приймається та реєструється службою діловодства (канцелярією). Проте, ця норма є чіткою та безальтернативною та не підлягає розширеному тлумаченню. Під час приймання кореспонденції перевіряється цілісність конвертів або пакетів, відповідність їх адресування.

Звертаємо увагу, що відмова у прийнятті будь-якої кореспонденції з підстав незрозумілості її змісту чи виготовлення відповідної заяви рельєфно-крапковим шрифтом, в основі якого лежить комбінація шести крапок, як Кодексом адміністративного судочинства України так і Інструкцією з діловодства, не передбачено.

Тому, рекомендуємо у тексті документа обов’язково звичайним шрифтом виконувати надпис – найменування суду до якого подається документ, а надалі текст виконувати рельєфно-крапковим тактильним шрифтом.

Comments

comments

Share This