(044) 222 93 32, (097) 714 92 92 office@partners.kiev.ua

Об’єктом оподаткування податком на прибуток з 1 січня 2015 р. є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різницю, що виникає відповідно до положень Податкового кодексу України (пп. 134.1.1 ПКУ). Щодо сум фінансової допомоги, то діючим ПК України не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування, які визначаються Розділом ІІІ ПК України. Таким чином, при отриманні в користування платником податків суми коштів за договором поворотної фінансової допомоги жодних податкових наслідків не виникає. Поворотна фінансова допомога відповідно до її визначення ПК України – є зобов’язанням підприємства та не впливає на його фінансовий результат.

Фінансова допомога отримана від засновника, незалежно від терміну повернення, не входить до обліку складу доходів підприємства, оскільки така операція не пов’язана із збільшенням активів підприємства та не впливає на фінансовий результат. Якщо до 01.01.2015 р. платник податку на прибуток не повинен був відображати доходи тільки в тому разі, якщо він повертав отриману фінансову допомогу назад фізичній особі-засновнику, у строк не більше 365 днів, то на сьогоднішній день, ні в момент отримання, ні після закінчення 365 днів з моменту отримання такої фінансової допомоги немає потреби включати суму неповернених коштів до складу доходів підприємства.

Comments

comments

Share This