(044) 222 93 32, (097) 714 92 92 office@partners.kiev.ua

Розірвання договору за угодою сторін

В цьому випадку сторонам необхідно підписати додаткову угоду, яка стане невід’ємною частиною договору. В такій додатковій угоді важливо зазначити дату, з якої договір буде вважатися розірваним.

Дострокове розірвання договору з ініціативи однієї зі сторін (якщо договором передбачена така можливість)

Як правило, така ініціатива сторони пов’язана з невиконанням другою стороною своїх зобов’язань за договором. Сторони часто передбачають можливість розірвання такого договору в односторонньому порядку на цій підставі. В такому випадку необхідно, пославшись на положення договору, повідомити іншу сторону про свій намір в строк, передбачений у договорі. Повідомлення можна передати кур’єром, а в разі відмови в отриманні – відправити поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Одностороннє розірвання договору (якщо договором не передбачена така можливість)

Договір може бути розірваний на підставі істотного його порушення (наприклад, невиконання зобов’язань по оплаті). В такому випадку необхідно відправити письмову пропозицію про розірвання договору. Пропозицію можна передати кур’єром, а в разі відмови в отриманні – відправити поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Протягом 20 календарних днів з моменту отримання другою стороною пропозиції про розірвання договору вона повинна повідомити першу сторону про результати розгляду такої пропозиції. Перша сторона може звернутися до господарського суду з позовом про розірвання договору в разі відмови другої сторони розірвати договір або якщо не було отримано відповіді на пропозицію про розірвання договору після закінчення 20-денного терміну на відповідь.

Що важливо врахувати до розірвання договору?

Перш ніж прийняти рішення про розірвання договору, необхідно врахувати всі ризики і виключити можливі претензії другої сторони:

  1. Підпишіть акт звірки.
  2. Переконайтеся, що оформлена вся первинна документація і передані необхідні відомості.
  3. Припиняйте угоду поточною датою.
  4. В угоді, якою сторони припиняють договір, вкажіть про відсутність претензій.
  5. У разі спору вимагайте передбачені договором штрафні санкції.

Пам’ятайте, що настільки будуть захищені Ваші інтереси в майбутньому в разі порушення договору з боку контрагента, залежить багато в чому від того, наскільки Ви ретельно підійшли до укладення договору.

Comments

comments

Share This