(044) 222 93 32, (097) 714 92 92 office@partners.kiev.ua

Договір – це угода сторін про виникнення, зміну, припинення прав і обов’язків. Основні вимоги до договору встановлено чинним законодавством і тому в даній статті ми не будемо на них зупинятися.

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідній і належній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов. Обов’язковим етапом є його підписання сторонами (належними представниками).

Господарське зобов’язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинене з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладене учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб’єктності), може бути на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади визнане судом недійсним повністю або частково.

За загальним правилом договір має право підписувати директор, генеральний директор. Повноваження директора (генерального директора) встановлюються в статуті підприємства та/або у трудовому договорі (контракті), та/або у посадовій інструкції,  та/або протоколі загальних зборів учасників. На практиці ми стикаємося з різними документами і варіантами.

Наприклад, трудовим договором може бути передбачено, що з метою виконання своїх обов’язків директор має право вчиняти від імені товариства без письмового погодження з роботодавцем будь-які угоди, в тому числі підписувати договори і зовнішньоекономічні контракти сума яких, не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень з однією особою (фізичною або юридичною). При цьому наведена сума розраховується шляхом складання сум всіх угод (договорів, контрактів і т.д.), які укладаються товариством з однією особою протягом одного кварталу (трьох календарних місяців).

Якщо директор (генеральний директор) підписав з Вами договір і загальна сума договору буде перевищувати 100 000 грн., роботодавець такого директора (загальні збори учасників) не надавав згоду на його укладення, Ви отримуєте ризики визнання такого договору недійсним, а вони Вам абсолютно не потрібні.

Тому, ми рекомендуємо Вам завжди запитувати у контрагента документи, які надають повноваження директору на підписання з Вами договору, а не просто статутні документи. Чи не рідкісні випадки наявності в статуті відсилочної норми до трудового договору або контракту. Тоді запитайте його або попросіть надати витяг з трудового договору, завіреного директором.

Comments

comments

Share This